Aineellinen aineettomana

Tieto kiirehtii silmän edessä.

Aistimellisessa havaitsemisessa katse pakenee näkyvää. Silmä alkaa ajatella. Mielikuvat ja muistikuvat suodattavat aistimellista havaintoa sosiaalisiin verkostoihin soveltuviksi. Pyrkimykset ja odotukset täydentävät nähtyä. Näemme, mitä etsimme. Etsimme, mitä tiedämme, uskomme tai epäilemme.

Nähty kehii katsojan mielessä. Se luo mielikuvia, tietoa ja tuntemuksia. Aistimellisesti havaitun todellisuusarvo on merkittävä. Silminnäkijällä on todistajan rooli. Näkeminen vakuuttaa. Manipuloiva mieli kätkeytyy.

Käsitetaiteilija Achim Duchov on kuvannut valokuvasarjan “Toiselta tähdeltä”. Mihin käsityksemme toisten planeettojen asukkaista perustuvat. Välittömät havainnot puuttuvat. On olemassa vain uskomuksia. Ainutkertaisuutemme vastapainoksi oletamme muut erilaisiksi. Omalaatuisuutemme korostuu kuvauksissa, joissa ulkoavaruuden älylliset olennot ovat ruumiittomia tai kasvimaisia olioita. Tilanteen mukaan joko älyllistämme heidät korkealle tai esitämme heidät raakalaisina. Odotamme outoa pelastajaa tai petoa ulkoavaruudesta. Etenkin kaltaisemme, selkärankaiset toisten planeettojen oliot ovat raakalaismaisia petoja. Ihminen näyttäytyy itselleen vaarallisena. Tuntematon on yhtäaikaisesti tuhon ja toiveiden kohteena.

Achim Duchov esittää avaruuden asukkaat meidän kaltaisina. Sarja koostuu satunnaisista kadulla kuvatuista ihmisistä. Kuvatut henkilöt ovat punasilmäisiä. Ovatko kuvatut henkilöt oikeasti punasilmäisiä. Paljastaako punasilmäisyys oudon alkuperän. Duchov leikittelee kuvaustekniikalla ja mielenhavainnolla. Avaruuden asukkaat ovat kaikilta muilta ominaisuuksiltaan ulkoisesti samanlaisia kuin kuka tahansa naapurimme, vain silmät ovat punaiset. Kotialbumeissa näitä punasilmiäisiä avaruuden asukkaita on runsaasti.

Duchovin kuvissa samankaltaisuus tuodaan havaitsemisen keskiöön. Miten vaikeaa on nähdä samankaltaisuutta itsen ja muiden välillä. Ainutkertaisuus on itseen liittyvä ominaisuus. Mustat ovat mustia ja japanilaiset japanilaisia, kuka niitä erottaa. Sisarukseni ovat kovin erilaisia. Mielikuvien verkostossa havaitut kaltaisuudet ja erilaisuudet liukuvat toistensa yli, erottautuvat, törmäävät ja mitätöityvät sosiaalisen havaitsemisen sääteleminä. Kaltaisuudet ja erot kasvavat läpäisemättömäksi tiheiköksi. Noitaroviot palavat. Kaltaisuuksien ja erojen kätköistä kohoaa uhkaavia voimia, katteettomia haavekuvia. Outo kohdataan ylimalkaisesti, selittämätön torjutaan ja varmuudeksi tuhotaan. Uteliaisuus uinuu elottomana. Kokemuksellisuus jää uskomukseksi. Siitä on pitkä matka tietämiseen.

Duchovin kuvasarjoissa ("Toiselta tähdeltä", "Vakooja", "Arkipäivän sankareita") nähty muuttuu nimeämisessä toiseksi, supernaturalistiseksi olennoksi. Nimeäminen manipuloi katsetta. Virkapuku leimaa kantajansa. Virkapuvussa ja salihousuissa elämä asettuu eri ehdoin. Tietämistä kirittävät arvot ja asenteet.

Duchovin “Vakoojat” on kuvattu kaduilla ja toreilla. Yhteistä kuvatuille ovat mustat aurinkolasit. Joku “Vakooja” katsoo kierosti olkansa yli, joku syöttää hämäävästi puluja. “Arkipäivän sankari” on jättimäisen perunavuoren äärellä lajittelutyössä. Tavallisia arjen tapahtumia ja henkilöitä, joille nimeäminen antaa erityisen merkityksen. Nimeäminen tekee näkyväksi näkymätöntä. Näkeminen ja näkyväksitekeminen haastaa eettisyyden. Mahdollisuus huijata aistimellista näkemistä, pelata tarkoituksellisesti väärin, horjuttaa todellisuussuhdetta. Silminnäkijän havainto on vähintäänkin epäillyttävä.

Kuvan käyttöä valvotaan, taidetta sensuroidaan, mutta mieli näkee sensuroimatonta vaikka kuusen kerpposessa. Tuulen riepomat pilvet kuljettavat vallattomia näkymiä. Mahdottomat näkymät ovat pään sisällä.

Silmä on taiteilijan työväline. Taiteilija osallistuu mielikuvien muodostamiseen. Työnsä kautta hän oppii havaitsemaan aistimellisesti sekä työstämään mielenhavainoja ja sosiaalisia havaintoja sekä käsittämään näkemistä merkityksiä luovana toimintana. Taiteilija työskentelee näkyvän puolesta. Taiteilija palauttaa mielen työn aistimellisesti havaittavaksi. Katsoja palauttaa aineellisen aineettomaan mielenhavaintoon. Näkyvä ja nähty, katse ja käsittäminen ketjuuntuvat.