Katseen matka New Yorkista Etelä-Amerikkaan

Marraskuussa aloitin yli vuoden kestävän matkan. Starttasin maailmantaiteen pääkaupungista, New Yorkista ja päädyn Etelä - Amerikkaan kansallisissa marginaaleissa elävien kulttuurien keskelle, syrjäisiin kyliin, taiteen ja arjen punokseen. Kiinnostukseni kohteena on kulttuurinen muutos. Haluan nähdä miten monikulttuurisuus ilmenee taiteessa. Miten kulttuurien fuusioituminen tapahtuu.

Kuvallinen ilmaisu tuo näkyväksi kulttuurin muodon, tavan ajatella. Kuvallinen merkitseminen on riippumaton siitä, onko nähdyksi tuotu olemassa näkyvänä vai näkymättömänä, ainetta vai henkeä. Kuva tekee näkyväksi Pyhän Hengen ja pulun, armon ja kujerruksen, pyrkimyksen ja anatomian. Merkitsemistapa perustuu sopimukseen. Kulttuurin sisällä sopimusten tulkinta on yhdensuuntaista. Ulkopuolinen näkee kuvan oman merkitsemistapansa kautta. Conquistadoreille Mayojen alttari oli pyövelin pölkky.

Kuvataiteilijana työvälineenäni ovat omat silmäni. Matkani on perinteinen "voyage pittoresque" - maalauksellinen matka. Taltioin näkemääni sekä kuvallisesti että kirjallisesti. Kolumnin kirjoittaminen on minulle kiinnostava, uusi ilmaisumuoto. Se tuo matkaseurakseni lukijan. Tervetuloa.

Voyage pittoresque on ennen muuta subjektiivinen matka. Kulttuurien kohtaaminen avaa katsojan omia rajoja ja rakentaa ajattelulle rajanylityspaikkoja. Suurin seikkailu matkalla tapahtuu omassa päässä. En kanna repussani kirjastoa. Voin viitata vain muistiini ja siihen mitä olen ymmärrykselläni nähnyt ja kuullut sekä luullut.

Näkemisessä on lopultakin hyvin vähän kysymys aistimellisesta havainnosta, näkemisen fysiologisista edellytyksistä. Tieto ja uskomukset kulkevat katseen edellä. Mielikuvitus näkee enemmän kuin on kerrottu. Kokemukset ja pyrkimykset luovat katsomisen tapoja. Havainnossa näkyvä maailma muuttuu katsojan näköiseksi.

Taide ei ole väite tai teesi jonkin puolesta tai jotakin vastaan. Taiteen tehtävä ei ole vakuuttaminen. Parhaimmillaan taide koskettaa ihmisessä olevaa universaalia, yhteistä olemisen maailmaa. Taiteen kohteena on "Urmensch", inhimillisen olemisen perimmäinen.

Taide tuo näkyväksi kollektiivista tajuntaamme. Tätä taustaa vasten eri kulttuurien sisältä, niiden taiteesta pitäisi löytyä enemmän kaltaisuutta kuin erilaisuutta.

Tällä toiveella matkaan.